77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
چگونه مشتریانمان را برای همیشه وفادار نگه داریم؟

چگونه مشتریانمان را برای همیشه وفادار نگه داریم؟

میدانیم که نگه داشتن مشتریان فعلی آسانتر از جذب مشتری جدید می باشد اما در اغلب موارد کسب و کارها بر جذب مشتریان جدید متمرکز می شوند. Noah Fleming نویسنده evergreen میگوید: وفاداری مشتری که باعث رونق کسب و کار می شود همچون خو گرفتن با احساسات می باشد. بی هیچ سوالی در...
اهمیت وفادارسازی مشتریان

اهمیت وفادارسازی مشتریان

بر اساس قانون پارتو، 80 درصد نتایج کسب و کار ناشی از 20 درصد فعالیت‌ها می‌باشد. پارتو به افراد و شرکت‌ها توصیه می‌کند تا با تمرکز و اولویت‌بندی فعالیت‌های خود بر روی کارهایی متمرکز شوند که موجب بیشترین نتایج خواهد گردید. در این پروسه بهتر است ابتدا مشتریان سودآور...
مفهوم وفاداری

مفهوم وفاداری

مفهوم وفاداری (Loyalty) واژه‌ای قدیمی است که از گذشته برای توصیف پایبندی و صمیمیت قلبی نسبت به کشور، جنبش یا شخص به‌خصوصی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اخیراً در کتب اقتصادی از این واژه برای بیان تمایل مشتری به ادامه کسب و کار و هواداری از موسسه‌ای به‌خصوص در طول...
ایجاد وفاداری در ارتباط با مشتریان

ایجاد وفاداری در ارتباط با مشتریان

رؤیای هر بازاریاب برقراری ارتباط صمیمانه و قوی با مشتری است و چنین رابطه‌ای اغلب کلید موفقیت در بازاریابی بلندمدت است. شرکتی که در پی ایجاد این‌گونه پیوندهاست باید به بعضی امور خاص توجه داشته باشد. گروهی از محققان فعالیت‌های ایجاد امکان حفظ مشتری را همچون افزودن...