77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
برنامه لویالتی در کسب‌وکار

برنامه لویالتی در کسب‌وکار

لویالتی کلید طلایی موفقیت در کسب‌وکار در عصر مدرن است. کلیدی که با ایجاد احساس ارزشمندی، مشتری را برانگیخته می‌کند تا به‌عنوان مشتری ثابت به شما وفادار باشد و شما را انتخاب کند و عملاً در یک بحران اقتصادی کسب‌وکار شما به یک برند تبدیل‌شده و درعین‌حال مشتریان از داشتن...
نقش فنّاوری آی بیکن در برنامه وفاداری مشتریان

نقش فنّاوری آی بیکن در برنامه وفاداری مشتریان

در گذشته ایجاد وفاداری به برند از طریق ارائه کارت‌های وفاداری، تمبر وفاداری و کوپن وفاداری صورت می‌گرفت. امروزه ظهور فنّاوری‌های جدیدی همچون iBeacon به پیاده‌سازی بهتر برنامه‌های وفاداری کمک می‌کند. فنّاوری آی بیکن راه‌حل بسیار مناسبی برای پیاده‌سازی برنامه وفاداری...
ایجاد وفاداری در ارتباط با مشتریان

ایجاد وفاداری در ارتباط با مشتریان

رؤیای هر بازاریاب برقراری ارتباط صمیمانه و قوی با مشتری است و چنین رابطه‌ای اغلب کلید موفقیت در بازاریابی بلندمدت است. شرکتی که در پی ایجاد این‌گونه پیوندهاست باید به بعضی امور خاص توجه داشته باشد. گروهی از محققان فعالیت‌های ایجاد امکان حفظ مشتری را همچون افزودن...