77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
چگونه مشتریان به برند کالا و یا خدمتی وفادار می‌شوند؟

چگونه مشتریان به برند کالا و یا خدمتی وفادار می‌شوند؟

دنیای کسب‌وکار پویاتر و رقابتی‌تر از هر زمان دیگری شده و علاوه براین، جهانی‌شدن افزایش سرعت تغییرات محیط و شدت رقابت در فضای کسب‌وکارها را با خود به همراه داشته است؛ بنابراین، حتی اقدامات محلی نیز نیازمند تفکر در مقیاس جهانی هستند. در این شرایط، ارزش واقعی یک شرکت،...