77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
سنجش ارزش مشتری مادام‌العمر

سنجش ارزش مشتری مادام‌العمر

مارکتینگ در نهایت هنر جذب و نگهداری مشتریان سودرسان است؛ اما هنوز هم هر شرکتی به خاطر برخی از مشتریانش از نظر فنی متضرر می‌شود. قانون مشهور 20-80 این نکته را بیان می‌کند که 80 درصد از سود شرکت از سوی 20 درصد از مشتریان طراز اول یک شرکت حاصل می‌شود. در برخی موارد این...