77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
سیستم مدیریت تجربه مشتری

سیستم مدیریت تجربه مشتری

سیستم مدیریت تجربه مشتری (Customer Experience Management System) شرکت‌های بزرگ به‌منزله‌ی گوش و چشم آن‌ها هستند. سیستم‌های مدیریت تجربه مشتری، با طراحی‌های خوب برای شرکت‌های بزرگ لازم و ضروری هستند. به گزارش کسب و کار هورموند، در شرکت‌هایی که دارای دپارتمان‌های متعدد...