77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
روابط ارزشمند در کسب‌وکار خدماتی

روابط ارزشمند در کسب‌وکار خدماتی

منظور از روابط ارزشمند چیست؟ منظور رابطه‌ای است که از آن سودی عاید مشتری می‌شود؛ یعنی مزایای حاصل از خدمت‌رسانی به او از هزینه‌هایی که پرداخت کرده تا آن خدمات را به دست آورد، بیشتر باشد. از نظر موسسه خدماتی این رابطه، رابطه‌ای است که علاوه بر سودآوری مالی‌اش در طول...