77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
تقویت وفاداری مشتریان همیشگی

تقویت وفاداری مشتریان همیشگی

در سال 1983 شرکت پان آمریکن ایرلاینز اولین برنامه مسافران همیشگی هوایی را ابداع کرد و به مورداجرا گذاشت. این تبلیغات پیشبردی بازرگانان را نشانه رفته بود و آنان را قادر می‌ساخت بر اساس مجموع مسافت‌هایی که پرواز کرده بودند از شرکت هواپیمایی مربوط ادعای جایزه کنند....
کمپین بازاریابی موفق

کمپین بازاریابی موفق

معمولاً شرکت‌های بزرگ از رسانه‌های کلاسیک و دیجیتال برای طراحی کمپین بازاریابی خود استفاده کرده و بودجه زیادی برای این کار در نظر می‌گیرند. به گزارش هورموند شرکت‌های کوچک و متوسط نیز می‌توانند با ابزارهای کاربردی و ساده‌تر، کمپین‌های بازاریابی موفقی خلق کنند. برای...