77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
سیستم مدیریت تجربه مشتری

سیستم مدیریت تجربه مشتری

سیستم مدیریت تجربه مشتری (Customer Experience Management System) شرکت‌های بزرگ به‌منزله‌ی گوش و چشم آن‌ها هستند. سیستم‌های مدیریت تجربه مشتری، با طراحی‌های خوب برای شرکت‌های بزرگ لازم و ضروری هستند. به گزارش کسب و کار هورموند، در شرکت‌هایی که دارای دپارتمان‌های متعدد...
طراحی برنامه وفاداری مشتریان

طراحی برنامه وفاداری مشتریان

برنامه وفاداری مشتریان برای مشتریانی است که همیشه از محصولات شما استفاده می‌کنند. برنامه وفاداری مشتریان در قالب‌های مختلفی همچون: اهدای جوایز، بن خرید، اجناس تبلیغاتی یا نظرسنجی محصولاتی که هنوز به بازار رسمی نیامده‌اند ارائه می‌شود. شرکت‌ها وقت و هزینه‌ی زیادی را...