77946669 | 09109200500 info@loyalt.ir
مارکتینگ و مدیریت انتظارات مشتری

مارکتینگ و مدیریت انتظارات مشتری

رویکرد مارکتینگ شامل یادگیری مفاهیم بازار و استفاده از آن برای راهبرد مارکتینگ و پیاده‌سازی آن است. مارکتینگ نه‌تنها به مشتریان توجه می‌کند بلکه، به بسیاری از عوامل مؤثر بر نیازها، تصمیم‌ها و اولویت‌های مشتری نیز می‌پردازد. رضایتمندی مشتری به‌طورکلی به‌عنوان میزانی...